Jesteśmy dla Państwa czynni również w soboty, w godz. 9:00 - 16:00!

Podstawa właściwej decyzji

podstawa wlasciwej decyzjiDiagnostyka obrazowa, na którą składają się zdjęcia punktowe, pantomograficzne, cefalometryczne oraz tomograficzne 3D, zdecydowanie zwiększa możliwości właściwej oceny stanu pacjenta oraz precyzyjnej analizy, co pozwala zaplanować leczenie w sposób najbardziej bezpieczny i skuteczny, unikając tym samym wielu powikłań.

Stosujemy technologię cyfrową, a więc zdjęcia w postaci radiowizjografii (RVG). Ich zaletą jest mała dawka promieniowania, co przekłada się na bezpieczństwo pacjenta.

Wybór metod diagnostycznych jest uzależniony od tego, jakie leczenie pacjent będzie podejmował.

Zdjęcia pantomograficzne 2D dają ogólny pogląd na temat zdrowia zębów i obrazują ich ułożenie w szczęce.

Są wykonywane m.in. :
  • w stomatologii zachowawczej do oceny występowania zmian próchnicowych,
  • w chirurgii stomatologicznej pod kątem ekstrakcji,
  • w protetyce pod kątem planowania uzupełnień protetycznych,
  • w implantologii do oceny kości szczęk i zaplanowania wszczepów,
  • w ortodoncji do oceny ustawienia zębów w szczęce, sprawdzenia występowania zawiązków zębów,
  • w periodontologii do oceny zaawansowania choroby.

Nie odzwierciedlają one rzeczywistych rozmiarów obrazowanych tkanek, w pewien sposób je zniekształcając. Nie dają też możliwości pełnego oglądu, gdyż uwidaczniają jedynie niektóre elementy.

Zdjęcia cefalometryczne są stosowane przy planowaniu leczenia ortodontycznego. Pozwalają na dokładne określenie wady zgryzu i wykonanie precyzyjnych pomiarów.

Tomografia komputerowa 3D pozwala uzyskać dokładne odwzorowanie tkanek w przestrzeni. -Obrazy są wyświetlane w różnych przekrojach, co zwiększa szansę, że nic nie ukryje się przed wzrokiem lekarza.

Pomiary są rzeczywiste.

Dzięki obrazowaniu 3D można uchwycić szczegóły i precyzyjną lokalizację wybranych tkanek, tak więc, w uzasadnionych sytuacjach, zastosowanie tomografii przynosi dopełnienie obrazowania 2D.

Tomografia komputerowa może być szczególnie przydatna:
  • w planowaniu leczenia implantologicznego i symulacji wszczepienia implantów,
  • w endodoncji do uzyskania pełnej wiedzy na temat anatomii zęba,
  • w chirurgii stomatologicznej.

Przeczytaj także

Media o nas