Chirurgia stomatologiczna

chirurgiaW ramach chirurgii stomatologicznej wykonujemy w klinice takie zabiegi jak ekstrakcje zębów, w tym usuwanie ósemek zatrzymanych i niewyrżniętych, resekcje wierzchołków korzeni i hemisekcje, sterowaną regenerację kości, podniesienie dna zatoki szczękowej, usunięcie torbieli, kiretaż, przycięcie wędzidełka, a także niewielkie zabiegi chirurgiczne z użyciem lasera.

Przed podjęciem działań lekarz wykonuje badania diagnostyczne, które pozwalają ocenić czy zabieg chirurgiczny jest jedyną możliwą i/lub najlepszą drogą leczenia.
Diagnostyka cyfrowa służy do stworzenia najskuteczniejszego planu leczenia i dobraniu najlepszych w danym przypadku metod. W zależności od wskazań wykonujemy niezbędne zdjęcia RTG pojedynczego zęba, zdjęcie pantomograficzne, a niekiedy tomografię. Pozwala to zobrazować układ korzenia zęba czy korony zęba zatrzymanego, położenie zębów względem siebie i w szczęce, czyli zobrazować wszelkie elementy konieczne do oceny stanu przed ingerencją chirurgiczną.

Przy zabiegach stosujemy znieczulenie miejscowe, które może być wsparte zastosowaniem gazu rozweselającego, wprowadzającego pacjenta w delikatny półsen.

Oprócz klasycznych technik chirurgicznych wykorzystujemy również najnowocześniejsze technologie, w tym ultradźwiękowe urządzenie do operacji kostnych – piezosurgery, przy zastosowaniu którego nie dochodzi do uszkodzeń tkanek miękkich, co gwarantuje bezpieczeństwo zabiegów.

W trakcie całego procesu leczenia pacjent na bieżąco otrzymuje wszelkie konieczne informacje: odnośnie możliwych powikłań, reakcji po zabiegu i zaleceń.

W wielu przypadkach zabieg chirurgiczny jest etapem leczenia implantologicznego, protetycznego czy ortodontycznego, w związku z czym przed podjęciem jakichkolwiek czynności pacjent otrzymuje całościowy plan leczenia, który szczegółowo omawia z lekarzem.

By na bieżąco kontrolować gojenie się miejsca po zabiegu, pacjent pozostaje pod stałą opieką lekarza.

Chirurgia FAQ

Zawiązki ósemek z reguły pojawiają się pomiędzy szóstym a dziewiątym rokiem życia, ale nie od razu można je zobaczyć na RTG. Sporadycznie zdarza się, że u niektórych pojawiają się później lub nie pojawiają się wcale. W wieku 13 lat powinny być już widoczne. Badanie takie jest zalecane, gdyż pozwala ocenić czy są zawiązki zębów mądrości, a jeśli tak – jak są one ustawione w łuku i w stosunku do pozostałych zębów. Nierzadko rosną poza łukiem, powodują stłoczenie pozostałych zębów, rosną krzywo (pod złym kątem), uszkadzając korzenie sąsiadujących siódemek, a więc mogą być przyczyną wielu problemów ortodontycznych. Zdjęcie pantomograficzne pozwala to ocenić i jeśli są ku temu wskazania, usunąć ząb w odpowiednim momencie.
Resekcja korzenia polega na odcięciu jego wierzchołka wraz z usunięciem zmian zapalnych wokół niego w kości. Pozwala to uniknąć dalszego rozwoju stanu zapalnego, którego konsekwencją byłaby konieczność usunięcia zęba. Wprawdzie umocowanie zęba zostaje w ten sposób osłabione, ale nie trwale. Kanał korzenia szczelnie się wypełnia, a w miejsce usuniętej tkanki kostnej wszczepia kościozastępczy materiał biokompatybilny. W ten sposób stwarza się warunki do prawidłowej odbudowy kości. W większości przypadków pozwala to na pozostawienie takiego zęba przez wiele lat.

Przykładowe ceny

Usunięcie zęba
ze znieczuleniem
110-250zł
Chirurgiczne
usunięcie zęba
ze znieczuleniem
350-500zł

Media o nas