Paweł Głębowski

dr nauk medycznych
chirurgia szczękowo-twarzowa, implantologia

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, w 1997 r. ukończył Wydział Lekarski Oddział Stomatologii. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM, a po ich ukończeniu podjął pracę w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii.
W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2007 stopień specjalisty z chirurgii szczękowo-twarzowej. Pełnił funkcję starszego wykładowcy i kierownika przychodni przyklinicznej.

Bierze udział w kongresach krajowych i międzynarodowych zarówno w charakterze wykładowcy jak i uczestnika. Kontakt z innymi specjalistami, dzielenie się doświadczeniami jest dla niego inspirujące i przekłada się na kunszt zawodowy.

Od kilkunastu lat jest także zaangażowany w dziedzinę implantologii. Podczas zabiegów wykorzystuje umiejętności i wiedzę uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki. W planowaniu leczenia uwzględnia funkcjonalność zgryzu, właściwą pracę stawu skroniowo-żuchwowego i finalny efekt estetyczny. Zajmuje się także chirurgią przedprotetyczną (augmentacje kości), wszczepieniami mini implantów oraz śrub ortodontycznych.

Posiada tytuł Master z zakresu medycyny estetycznej.